بندرعباس-13 هکتاری
ک عنصری - درب اول شمالی
vpspro.co@gmail.com
admin@vpspro.org

ذخیره تغییرات Iptables

بسیاری از کاربران پس از تغییرات ( اضافه یا حذف رول ) در فایروال Iptables پس از ریبوت سرور متوجه شده اند که تغییرات به حالت پیش فرض سیستم عامل برگشته است .

پس از انجام هر گونه تغییر میتوانید با دستورات زیر تغییرات Iptable را ذخیره کنید .

 

 

Redhast base:

/sbin/service iptables save 
یا
service iptables save

همچنین می توانید فقط فایلiptable دلخواه خود را تغییر دهید.

 

iptables-save > <filename>

به جای <filename> مسیر فایل مورد نظرتان را قرار دهید. همچنین دقت کنید به صورت پیش فرض مسیر فایل Iptable در ردهت و دبیان به صورت زیر می باشد.

 

Debian Base:

/etc/iptables/rules.v4

Redhat base:

/etc/sysconfig/iptables

با احترام

تیم آموزشی VPSPro


Themetf