بندرعباس-13 هکتاری
ک عنصری - درب اول شمالی
vpspro.co@gmail.com
admin@vpspro.orgحساب های ما


کاربرانی که مایل هستند هزینه ها را به صورت مستقیم به حساب یا کارت های ما واریز نمایند می توانند هزینه ی مورد نظر خود را به یکی از حساب های زیر واریز نمائید .

خواهشمند است پس از انتقال وجه ، جزئیات پرداخت را در همان روز از طریق سیستم پشتیبانی گزارش فرموده و از کامل شدن عملیات پرداخت و تسویه فاکتور مربوطه اطمینان حاصل فرمائید.

تمامی حساب ها بنام ” رضا صادقی گوغری ” می باشد

Themetf