بندرعباس-13 هکتاری
ک عنصری - درب اول شمالی
vpspro.co@gmail.com
admin@vpspro.org

سرور مجازی

سرور مجازی

چگونه یک سرور مجازی خارج از یک سرور اختصاصی ایجاد میشود ؟

یک سرور اختصاصی یک دستگاه فیزیکی است که شما وسیله تان را بواسطه ی آن نصب می کنید. سرور  مجازی (VPS)یک سرور مجازی شده ی میزبان روی یک دستگاه فیزیکی است. یک سرور فیزیکی می تواند میزبان دوازده سرور مجازی باشد، بسته به سخت افزار. استفاده از سرورهای مجازی شده به شما اجازه خواهد داد تا سرمایه گذاری تان را به حداکثر برسانید.
اکثر وسایل قادر نخواهند بود که برای تمام منابع سخت افزاری از یک سرور فیزیکی استفاده کنند، اما نصب کردن بیش از یک وسیله روی یک سرور می تواند مدیریت آن را مشکل تر کند. بنابراین، بنابراین نصب کردن چندین سرور  مجازی روی یک سرور فیزیکی برای استفاده کردن سرور همانند بسیاری از منابع، می-تواند حس اقتصادی ایجاد کند.

نصب کردن هایپروایزر Hypervisor
تعیین اینکه آیا سرور فیزیکی تان نیازهای سخت افزاری هایپروایزر را که شما می خواهید استفاده کنید، به اشتراک می گذارد را بررسی کنید. یک هایپروایزر سیستم عملیاتی است که سرور مجازی را اداره می کند. برخی از هایپروایزرها سخت افزار خاصی نیاز دارند تا در همه جا نصب شوند.
ذخیره ی داده ها و/ یا پیکربندی وسیله بطور متداول روی سرور فیزیکی اداره می شود.
دیسک را در قسمت خواننده ی دیسک قرار دهید و هایپروایزر را نصب کنید. هر سیستم عملیاتی دیگر نصب می شود.

سرور مجازی
هنگامی که نصب شد، شما قادر به بوت کردن در میز فرمان هایپروایزر خواهید بود. به کتاب راهنمایتان برای ایجاد یک دستگاه مجازی (VM) مراجعه کنید. انتخاب کنید که به چقدر قدرت CPU، حافظه و میزان ذخیره سازی دسترسی خواهد داشت. قدرت CPU، میزان RAM و میزان ذخیره سازی می تواند بعد از ایجاد تغییر کند اگر نیازهای وسیله تان بالا برود.
سیستم عملیاتی را با استفاده از یک ISO (تصویر یک دیسک ذخیره شده روی یک محرک هارد)، یک دیسک یا شبکه نصب کنید. نصب و پیکربندی برای نصب روی یک سرور فیزیکی یکسان است. وسیله را نصب کنید و پیکربندی کنید. این فرایند را برای همه¬ی وسایلی که می خواهید در سرورهای مجازی روی یک سرور فیزیکی نصب کنید، تکرار کنید.

راهنمایی ها و هشدارها
هایپروایزرها بعنوان منبع آزاد رایگان (مانند Xen and KVM)، منبع آزاد تجاری( مانند XenServer) یا نسخه های اختصاصی (مانند VMware) در دسترس هستند.
برخی از هایپروایزرها به شما اجازه خواهند داد تا قدرت CPU و میزان حافظه را در پرواز تغییر دهید.
اگر شما چندین سرور اختصاصی یکسان داشته باشید و همه ی آن ها را تبدیل کنید، شما قادر خواهید بود VM را از یک سرور به دیگری، بدون تعلیق خدمات انتقال دهید.

درست همانند سرورهای فیزیکی، شما می توانید دسترسی بالا و متعادل کردن بار را برای VM انفرادی یا کل سرورهای فیزیکی برپا کنید.
شما می توانید یک سیستم سرور فیزیکی را با استفاده از XenConvert یا VMware convertبه یک دستگاه مجازی تبدیل کنید ( بخش منابع را مشاهده کنید).
هایپروایزرها به مجازی سازی سخت افزاری نیاز دارند. هایپروایزرها روی سرورهایی که CPU ها ، مجازی سازی سخت افزاری فعال شده در BIOS ندارند، نصب نمی شوند.

 

 


Themetf