بندرعباس-13 هکتاری
ک عنصری - درب اول شمالی
vpspro.co@gmail.com
admin@vpspro.org

ساخت Dynamic DNS مجانی در Noip.com

ابتدا وارد سایت Noip.com شوید سپس از این لینک اقدام به ثبت نام کنید و در اخر همانند فیلم اموزشی اقدام کنید
لازم به ذکر است شما به صورت مجانی با هر اکانت فقط قادر به ساخت 3 تا Dns می باشید.
Download Link: Click

موفق و پیروز باشید.


Themetf